Szczegóły oferty

Kurs indywidualny dla dzieci 8-13 letnich, które:

  • potrzebują pracy nad wyrównaniem braków językowych (słabo radzą sobie w szkole) lub
  • potrzebują szybszego niż w grupie progresu językowego lub
  • z jakichś przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych (trudności z dopasowaniem grafiku, mikrodeficyty rozwojowe, itp.).

Częstotliwość: 1 x 60 min. w tygodniu

Ilość jednostek lekcyjnych w ciągu roku: 30 x 60 min.

Dni i godziny: dowolne

Cena rocznego kursu: od 2223 zł do 2340 zł (zależy od sposobu płatności)

Do kursu otrzymujesz:

  • indywidualny tok nauki i program,
  • dostęp do dziennika online,
  • możliwość płatności w nieoprocentowanych ratach.
Zapisz dziecko na kurs