Szkoła językowa Homeschool w roku szkolnym 2020/2021 uczy stacjonarnie.  Nabór na nowy rok rozpoczyna się 17 sierpnia.

Ogólne zasady panujące w Homeschool podczas zapisów na nowy rok szkolny, zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego od 1 września 2020.
– Szkoła jest wyposażona w płyny do dezynfekcji, instrukcje i zabezpieczenia fizyczne, zmniejszające ryzyko przenoszenia COVID-19.
– Przed wejściem do Homeschool obowiązuje zakrycie nosa i ust (maseczka/przyłbica) oraz dezynfekcja rąk.
– Należy zachować dystans minimum 1,5 m od innych osób.
– Dziecko może przyjść na rozmowę kwalifikującą tylko z jednym rodzicem/opiekunem.
– Testy i rozmowy kwalifikujące do grup odbywają się w zdezynfekowanych salach, z zachowaniem dystansu. Podczas rozmowy nie obowiązuje zakrywanie nosa i ust, jednak Homeschool zaleca zakładanie przyłbicy.
– Zaleca się posiadanie własnego długopisu do podpisu dokumentów.
– Zaleca się płatności kartą płatniczą.