Drodzy Rodzice i Uczniowie,

W związku z przejściem naszego miasta do strefy czerwonej i nowymi obostrzeniami dotyczącymi nauki w szkołach publicznych, informujemy, że zgodnie z dostępną nam obecnie interpretacją prawną –

obostrzenia te nie dotyczą placówek oświaty pozaszkolnej, w tym szkół językowych.

 W związku z powyższym Homeschool na tą chwilę pracuje bez zmian.

 Jednocześnie przypominamy, że jesteśmy w pełni przygotowani do przejścia naukę online, jeśli taka konieczność zaistnieje. Będziemy o tym informować na bieżąco. Sugerujemy również, aby starsze dzieci były w miarę możliwości dowożone na kursy przez rodziców. W ten sposób ograniczymy ekspozycję na wirus w komunikacji miejskiej.

Korzystając z okazji chcieliśmy bardzo podziękować Wam, że w Homeschool stosujecie się do naszych zaleceń, dotyczących procedur sanitarnych związanych z COVID19:

  • zakrywanie ust i nosa,
  • mycie/dezynfekowanie rąk,
  • ograniczanie do niezbędnego minimum przebywania w holu i na schodach Homeschool.

My ze swojej strony również robimy wszystko, aby zminimalizować każde potencjalne ryzyko zakażenia, m.in.:

  • stosujemy środki dezynfekcyjne,
  • regularnie ozonujemy nasze pomieszczenia.

Życzymy udanego weekendu. Do zobaczenia w Homeschool.