Od 2007 roku, dwa razy do roku na zakończenie każdego semestru, wszyscy nasi uczniowie pisząc test semestralny i roczny mają  szansę pomóc potrzebującym dzięki swoim wynikom z testów. Za każdy dobrze napisany test Homeschool przekazuje pieniądze na wybrany cel.  W tym roku finansowo wspieraliśmy bardzo chorą 8-letnią Olgę – Lawendową Dziewczynkę.

Testy semestralne w roku szkolnym 2018/2019 wygenerowały kwotę 600 zł, a testy roczne kwotę 475 zł.  Całą sumę o łącznej wartości 1075 zł przekazaliśmy Oldze.

Dziękujemy wszystkim piszącym testy nie tylko dla siebie.