Tego jeszcze nie było.  Nasi uczniowie sprawdzili skuteczność nauczania Homeschool i swoje postępy w nauce pisząc niezależny test LanguageCert.

LanguageCert jest międzynarodowym, niezależnym, egzaminem, określającym poziom językowy, zgodnie ze skalą kompetencji językowych CEFR A1-C2. Jest przeprowadzany w 200 krajach, a zdało go już ponad 5 mln. ludzi! 13 czerwca na sali głównej Opery i Filharmonii Podlaskiej uczniowie Homeschool podeszli do pełnego testu bezpłatnie i dzięki temu otrzymali potwierdzenie swojego aktualnego poziomu z niezależnego źródła.

Standardy Homeschool.