Podsumowujemy akcję “Płacimy za testy” w 2018/2019

Od 2007 roku, dwa razy do roku na zakończenie każdego semestru, wszyscy nasi uczniowie pisząc test semestralny i roczny mają  szansę pomóc potrzebującym dzięki swoim wynikom z testów. Za każdy dobrze napisany test Homeschool przekazuje pieniądze na wybrany cel.  W tym roku finansowo wspieraliśmy bardzo chorą 8-letnią Olgę - Lawendową...

czytaj dalej...