Nasz wspólny cel:
poziom biegłości językowej C1

„Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu.

Potrafi wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Potrafi formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.”

(Common European Framework of Reference)

Jako szkoła językowa za główny cel stawiamy sobie osiągnięcie przez każdego kursanta poziomu biegłości językowej C1 w najkrótszym możliwym czasie.

Doświadczenie, które zdobywamy od 2002 roku oraz wiedza pozwalają nam dobrać najbardziej efektywne i skuteczne metody nauki języka. W rezultacie owocuje to osiągnięciem celu przez dziecko już w wieku 19 lat. Nauka języka w naszej szkole skupia się na trójstronnej współpracy (Homeschool - dziecko - rodzic), zaczynając już od wieku przedszkolnego.

  • Homeschool

  • Dziecko

  • Rodzic

Jako eksperci uważamy, że istotnym elementem w nauce języka jest rozpoczęcie pracy z dzieckiem właśnie w wieku przedszkolnym: 3-5 lat. Zwiększa to skuteczność zrealizowania celu, którym jest zaawansowany użytkownik języka angielskiego w wieku maturalnym. Wówczas kursant osiąga biegłość językową C1. Posiada wykształcone dobre nawyki, pozwalające mu na utrzymanie tego poziomu w całym życiu dorosłym i zdanie wszelkich wszelkich egzaminów językowych

W swojej pracy doceniamy również pomoc rodziców, która jest niezbędna, szczególnie w niektórych etapach rozwoju językowego dziecka. Trójstronna współpraca i zaangażowanie rodziców pozwalają nam osiągnąć jeszcze lepsze efekty.

Cały okres poświęcony na pracę z dzieckiem wykorzystujemy na rozwój wszystkich jego umiejętności językowych.

Rozwijamy słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie w odpowiedniej kolejności i natężeniu, w zależności od etapu nauki i wieku dziecka.

W przypadku kursantów dołączających do nas w późniejszym wieku (powyżej 5 lat) oraz osób dorosłych, szczegółowo sprawdzamy posiadane umiejętności oraz historię dotychczasowej nauki. Dzięki czemu jesteśmy w stanie określić czas potrzebny do osiągnięcia poziomu biegłości C1 i rozpocząć stosowną i efektywną współpracę.

Z Homeschool o 300 godzin szybciej do poziomu C1

Ramowy Opis Kształcenia Językowego (CEFR) zakłada osiągnięcie poziomu C1 w 1820-2100 godzin lekcyjnych. Według metodologii Homeschool dojście do tego poziomu przy jednoczesnej konsekwencji w nauce trwa ok. 1600 godzin.

To minimum 300 godzin szybciej!

Nauczyciel najważniejszy

W Homeschool od początku kierujemy się zasadą, że nauczyciel oprócz ucznia jest najważniejszą osobą w procesie nauczania. Odgrywa rolę stratega i przewodnika. To nauczyciel podejmuje kluczowe decyzje, inspiruje i motywuje oraz uczy odpowiedzialności za własną naukę. Każdy kurs w Homeschool je w efekcie końcowym, którym są kompetencje kursanta jak najbardziej zbliżyć się do opisu poszczególnych umiejętności językowych i osiągnąć zamierzony cel.

Homeschool uczy także rodziców

W Homeschool wierzymy, że w procesie nauczania dziecka rodzice odgrywają olbrzymią rolę: mogą być pomocni zarówno dla dziecka, jak i nauczyciela. Dlatego regularnie spotykamy się z nimi w trakcie roku szkolnego.

Dostarczamy im praktyczną wiedzę: kiedy i jak mogą nas wspierać oraz kiedy powinni dyskretnie usunąć się w cień. Tłumaczymy rodzicom, jak krok po kroku wygląda proces nauczania i dlaczego stosujemy wybrane metody.

Doradzamy także, co należy zrobić, aby kontakt dziecka z językiem angielskim następował również w sytuacji, gdy dziecko znajduje się poza Homeschool.

Prestiżowa weryfikacja Homeschool

Każdy kurs dziecięzy w Homeschool (dla dzieci w wieku 8-12 lat), to jednoczesna pełna gotowość dziecka do zdania międzynarodowych egzaminów Young Learners English: Starters, Movers i Flyers, organizowanych przez Cambridge Assessment English.

Do egzaminu mogą przystąpić dzieci, które chciałyby sprawdzić swoje umiejętności, przyzwyczaić się do sytuacji egzaminacyjnej i przeżyć moment otrzymania prawdziwego dyplomu z Cambridge. Jest to również doskonała okazja dla rodziców do weryfikacji przy Homeschool z ich dziećmi.

Młodzież i osoby dorosłe mogą przygotowywać się do innych egzaminów Cambridge: KET, ET, FCE, CAE organizowanych w siedzibie Homeschool.

Akredytowane Centrum Metody Teddy Eddie

Homeschool jest jedynym w Białymstoku Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

Akredytowane Centrum Metody Teddy Eddie

Homeschool jest jedynym w Białymstoku Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie

Znak Jakość PASE

Homeschool, jako jedyna szkoła w województwie podlaskim, przechodziła coroczne szczegółowe inspekcje jakości nauczania, nadzoru metodycznego i zarządzania w latach 2005 - 2012.