Z Homeschool o 300 godzin szybciej do C1

Ramowy Opis Kształcenia Językowego (CEFR) zakłada osiągnięcie poziomu C1 w 1820-2100 godzin lekcyjnych. Wg. Metodologii Homeschool dojście do tego poziomu przy jednoczesnej konsekwencji w nauce bez przerw, potrwa ok. 1600 godzin. To minimum 300 godzin szybciej!

Nauczyciel najważniejszy.

W Homeschool od początku stosujemy zasadę, że to nauczyciel jest najważniejszą osobą w procesie nauczania, ponieważ to nauczyciel podejmuje kluczowe decyzje, to nauczyciel inspiruje, to nauczyciel motywuje i to nauczyciel uczy odpowiedzialności za własną naukę.

Dlatego każdy kurs w Homeschool jest starannie przygotowany w bezpośredniej relacji z Ramowym Opisem Kształcenia Językowego i nauczyciel tak planuje cały proces, aby w efekcie końcowym jakim są kompetencje kursanta, jak najbardziej zbliżyć się do opisu poszczególnych umiejętności językowych i osiągnąć zamierzony cel.

Ścieżka rozwoju językowego

Potwierdzona jakość nauczania.

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Homeschool, jako jedna z nielicznych szkół językowych w mieście, posiada Aktedytację Kuratorium Oświaty.

Znak Jakości PASE

Homeschool, jako jedyna szkoła w województwie podlaskim, przechodziła coroczne szczegółowe inspekcje jakości nauczania, nadzoru metodycznego i zarządzania w latach 2005 - 2012.

Akredytowane Centrum Metody Teddy Eddie

Homeschool jest jedynym w Białymstoku Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie.

Akredytowane Centrum Metody Savvy Ed

Homeschool jest jedynym w Białymstoku Akredytowanym Centrum Metody Savvy Ed.

Prestiżowa weryfikacja Homeschool

Każdy kurs dziecięcy w Homeschool (dla wieku 8-12 lat), to jednoczesna pełna gotowość dziecka do zdania międzynarodowych egzaminów Young Learners English: Starters, Movers i Flyers, organizowanych przez Cambridge Assessment English w siedzibie Homeschool. Takie egzaminy organizujemy dla dzieci chętnych do sprawdzenia się, przyzwyczajenia się do sytuacji egzaminacyjnej i przeżycia momentu otrzymania prawdziwego dyplomu z Cambridge.

Młodzież i osoby dorosłe mogą przygotowywać się do innych egzaminów Cambridge: KET, PET, FCE, CAE, a także zdawać je w Homeschool.

Homeschool uczy rodziców

W Homeschool wierzymy, że w procesie nauczania dziecka rodzice odgrywają olbrzymią rolę: mogą być pomocni zarówno dla dziecka, jak i nauczyciela. Zdarza się jednak, że , ale potrafią przeszkadzać… Dlatego regularnie spotykamy się z rodzicami w roku szkolnym.

Dostarczamy im praktycznej wiedzy: kiedy i jak mogą nas wspierać oraz kiedy powinni dyskretnie usunąć się w cień. Tłumaczymy rodzicom jak wygląda proces nauczania, co po sobie następuje i dlaczego stosujemy wybrane metody. Doradzamy także co należy robić aby kontakt z angielskim następował poprzez otoczenie się językiem w sytuacji gdy dziecko znajduje się poza Homeschool.